Tietosuojakäytäntö


Toiminimi Aleksanteri Kuusiston asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Toiminimi Aleksanteri Kuusisto käyttää asiakkaiden antamia henkilötietoja vain asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakas voi pyytää yhteystietojensa poistamista milloin tahansa lähettämällä poistamispyynnön yhteydenottolomakkeella tai olemalla suoraan yhteydessä alla näkyvien yhteystietojen kautta.

Verkkokauppamaksut suoritetaan pankkien omissa verkkopankkipalveluissa tai Paytrail-palvelun kautta. Maksutapahtuma on täysin suljettu eikä mitään asiakkaan maksutietoja välity Toiminimi Aleksanteri Kuusiston haltuun.

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi Aleksanteri Kuusisto
Y-tunnus 3276152-5
Vasarakatu 1
15700 Lahti
Puh. 0451081780

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Aleksanteri Kuusisto
info@arrat.fi
Vasarakatu 1
15700 Lahti

3. Rekisterin nimi

Toiminimi Aleksanteri Kuusiston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toiminimi Aleksanteri Kuusisto käyttää asiakasrekisteriään asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

Tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, etämyyntiin, profilointiin sekä mahdollisesti järjestettävissä markkinointikilpailuissa tai asiakastyytyväisyyskyselyissä.

Tietoja voidaan käyttää myös Toiminimi Aleksanteri Kuusiston liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

5. Rekisterin tuotesisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • Laskutukseen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset suoramarkkinointikiellot
  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asioinnin, tapahtumiin osallistumisen tai verkkokaupan käytön yhteydessä. Tietoja kerätään myös sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous alueen ulkopuolelle

Toiminimi Aleksanteri Kuusisto ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Toiminimi Aleksanteri Kuusisto voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Toiminimi Aleksanteri Kuusiston omiin suoramarkkinointirekistereihin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Asiakasrekisterijärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja se on myönnetty vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle sellaiselle henkilölle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.